Оригинална SKF понуда

ЛЕЖИШТА
КУЌИШТА
COOPER
СЕМЕРИНЗИ (ЗАПТИВКИ)
ХИЛЗНИ
КАИШИ, РЕМЕНИ, ЛАНЦИ...
ЧАУРИ
НАВРТКИ
SKF Speedi-Sleeve
ПРОДУКТИ ЗА ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА
УРЕДИ ЗА ЦЕНТРИРАЊЕ НА РЕМЕНИЦИ
ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЛЕДЕЊЕ
МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА
ОДРЖУВАЊЕ
ПАКЕТИ СО ПОДЛОШКИ
МАСТИ
СИСТЕМИ ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ
АВТОМАТСКИ ПОДМАЧКУВАЧИ
SKF VIBRACON ПРИЛАГОДЛИВИ ПРИКЛУЧОЦИ
ЕДИНИЦИ СО ТОПЧЕСТИ ЛЕЖИШТА СО КОМПОЗИТНИ КУЌИШТА
Y ЛЕЖИШТА И
Y ЛЕЖИШНИ ЕДИНИЦИ

ГИ ПОКРИВАМЕ СЛЕДНИВЕ ПОДРАЧЈА

ЦЕМЕНТНА ИНДУСТРИЈА
МЕТАЛУРШКА ИНДУСТРИЈА
ИНДУСТРИЈА ЗА ХАРТИЈА
ЕЛЕКТРАНИ
РУДАРСКА ИНДУСТРИЈА
ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА
ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА
РЕЦИКЛАЖНА ИНДУСТРИЈА
bbunikoop-logo-novo

ДОВЕРБА И ВРВЕН КВАЛИТЕТ – СТЕКНАТИ И ДОКАЖАНИ НИЗ 35 ГОДИШНА ТРАДИЦИЈА

Мисија

Клучот за успехот е постојан стремеж за одржување највисок квалитет, вложување во истражување и развој на пазарот преку директна комуникација со сите наши купувачи и потрошувачи.

Визија

Следењето во континуитет на потребите и очекувањата на клиентите и пазарот воопшто, се во центарот на секоја наша активност.

Вредности

Вo склоп сo својата работна политикa
Б и Б УНИКООП e секогаш нa највисокo нивo нa услуги, зa своитe корисници. Вo поглед нa квалитетот и испоракатa вo потполност сe исполнуваат ситe поставени барањa oд купувачитe.