SKF DialSet

SKF DialSet е софтверска апликација која им овозможува на корисниците лесно и прецизно да ја пресметаат правилната преднапнатост на лагерите на компанијата SKF. Преднапнатоста на лагерите е важен параметар за кој треба да се води сметка при нивната инсталација и користење, бидејќи влијае на нивните перформанси и трајност.

SKF DialSet овозможува корисникот да го внесе типот на лагерот, димензиите и ротацијата, а потоа ја пресметува препорачаната вредност на преднапнатоста. Ова помага да се осигура дека лагерите се правилно инсталирани и да се избегнат проблеми како претерана преднапнатост или недоволна преднапнатост, што може да предизвикаат дефекти и скратување на животниот век на лагерите.

SKF DialSet е достапен како бесплатен софтвер и може да се преземе од официјалната веб-страница на SKF.