АВТОМАТСКИ ПОДМАЧКУВАЧИ

Подмачкувачи

Автоматските лубрикатори се инсталираат на единечни точки за подмачкување и автоматски ја распределуваат соодветната количина на лубрикант на апликацијата.

Особено кога местата за подмачкување се тешко достапни поради безбедносни причини или нивната локација во постројката, автоматските лубрикатори можат да го понудат решението.

Широкиот опсег на автоматски подмачкувачи и додатоци со една точка нуди решение за повеќето точки за подмачкување. Користењето на автоматските подмачкувачи помага да се подобри безбедноста на работниците, ефикасноста на одржувањето и доверливоста на машината.

 

Предности на автоматските лубрикатори

  • Зголемете ја безбедноста на работниците за подмачкување на тешко достапни точки за подмачкување
  • Поддржете ја ефикасноста на одржување со автоматско снабдување со лубрикант- масти,масла
  • Подобрете ја доверливоста на машината со оптимизирано снабдување со лубрикант – масти, масла
  • Изберете го вистинскиот тип на лубрикатори и лубрикант за вашите потреби од широкото портфолио

Постојано достапни

Одговорноста, навременоста и квалитетното завршување на сите барања од клиентите 24/7 СЕ НАШ ЗАШТИТЕН ЗНАК!