Примена на топлина

Високи температури = високи оперативни трошоци

Во процесите на висока температура, како печење, пржење и печење, синџирите и лежиштата бараат често повторно подмачкување со скапа висока температура за прехранбена маст.

Но, честото повторно подмачкување ги зголемува трошоците за лубрикантот и одржувањето, а во некои случаи вишокот маснотии може да ги контаминира производите.

 

За такви екстремни температурни предизвици, технологијата на лежишта базирана на графит на SKF, без повторно подмачкување, може да ви помогне да ги зголемите перформансите на опремата и ефикасноста на линијата, со што на крајот ќе ги намалите вкупните оперативни трошоци.

 

Проверете ги решенијата за лежишта базирани на технологијата за висока температура, како и другите решенија за овие средини.

Постојано достапни

Одговорноста, навременоста и квалитетното завршување на сите барања од клиентите 24/7 СЕ НАШ ЗАШТИТЕН ЗНАК!