Млазници за маснотии – SKF Grease ozzles LAGS 8

Обновете ја или надградете ја вашата опрема

Комплетот SKF Grease Nozzles LAGS 8 обезбедува практични додатоци за секојдневно подмачкување, како што се конектори, спојки и млазници кои се најшироко користени во индустријата.

Постојано достапни

Одговорноста, навременоста и квалитетното завршување на сите барања од клиентите 24/7 СЕ НАШ ЗАШТИТЕН ЗНАК!