Самоподесливите топчести лежишта можат да се прилагодуваат на аголните отклони на осовината во однос на куќиштето, а исто така можат со прилагодување да издржат и виткање на осовината во текот на работата.

Самоподесувачките топчести лежишта имаат оптимално искористена внатрешна геометрија екстремно ниско триење како и :

-зголемен капацитет на носивоста

-продолжен рок на траење, и зголемена сигурност во работењето

АСОРТИМАН
Самоподесливите лежишта можат да се добијат отворени ( без заптивки ) или
затворени ( со заптивки )

Се произведуваат со цилиндричен и со конусен отвор 

ТОЛЕРАНЦИИ
-Самоподесливите сериски се произведуваат со нормални толеранции по ISO 492 : 1994 како стандардни.

ВНАТРЕШЕН ЗАЗОР 
-Самоподесливите топчести лежишта со конусен отвор стандардно се произведуваат со C3 внатрешен радијален зазор, додека оние со прав отвор со стандарден зазор.

Кафези
Зависно од димензиите на серијата и големините на лежиштето SKF радијалните топчести лежишта имаат:

  • кафез од полиамид 6.6
  • кафез од полиамид 6.6 зајакнат со влакна од стаклена волна
  • пресован челичен кафез или
  • месинган кафез машински обработен

Лежиштата со кафез од полиамид можете нормално да ги користите на температури до 120C.

Why SKF? Self-aligning ball bearings

КАТАЛОГ

SKF самоподесливи топчести лежишта за транспортери со лесно до средно оптоварување

КАТАЛОГ

SKF самоподесливи топчести лежишта за текстинлата индустрија

КАТАЛОГ

SKF самоподесливи топчести лежишта за земјоделски апликации

КАТАЛОГ

Постојано достапни

Одговорноста, навременоста и квалитетното завршување на сите барања од клиентите 24/7 СЕ НАШ ЗАШТИТЕН ЗНАК!