ТРАЕКТОРНИ ЛЕЖИШТА ( ЛАГЕРИ )

 

Траекторни лежишта ( лагери ) – лежиште со најчесто зајакнат надворешен прстен, кое е проектирано да се движи по дадена траекторија патека

Траекторни лежиште ( лагери ) се потпорни валци и пратечки лежишта

Потпорните валци можат да се добијат зависно од конструкцијата , со или без внатрешен прстен и наменети се за вградување на осовини.

Пратечките лежишта имат цврсто всадено осовина наместо внатрешен прстен.

Оваа осовина има навој на слободниот крај за брзо и лесно вградување во соодветните машински компоненти.

SKF ПОТПОРНИТЕ ВАЛЦИ И ПРАТЕЧКИ ЛЕЖИШТА ( ЛАГЕРИ ) можат да се добијат во ралзични изведби, со или без запивки, со цилиндричен или сферичен надворешен дијаметар и со кафез или со максимален број на валци .

АСОРТИМАН

  • потпорни валци без аксијално водење со или без внатрешен прстен, серија STO и RSTO.
  • потпорни валци со заптивки бе аксијално водење, со или без внатрешен прстен, серија NA 22.2 RS и RNA 22.2 RS.

потпорни валци со аксијално водење серија NAST …. 2Z, серија NATR , NATV и серија NUTR

Пратечки лежшта, серија KR и  KRV и серија NUKR .

 

КАФЕЗИ

Зависно од серијата на лежиштата ( лагерите )  како и од големината SKF ПОТПОРНИТЕ ВАЛЦИ И ПРАТЕЧКИ ЛЕЖИШТА ( ЛАГЕРИ ) се изработуваат со :

– кафез од полиамид 6,6 зајакнат со влакна од стаклена волна

пресуван челичен кафез

Лежиштата ( лагери ) со кафез од полимид 6,6 можат номално да се користат на температури до 120°C

Компактната страна на
сеопфатниот опсег на SKF

Постојано достапни

Одговорноста, навременоста и квалитетното завршување на сите барања од клиентите 24/7 СЕ НАШ ЗАШТИТЕН ЗНАК!