NILOS-Прстени

Целосно металните заптивки ги штитат лежиштата од загадувачи

Дизајнирани да ги чуваат нечистотиите, прашините, остатоците и другите абразивни загадувачи од топчестите и валчестите лежишта, целосно металните NILOS-Rings помагаат да се продолжи времето на работа на лежиштата во најтешките работни средини и индустрии.

Прецизно произведени за робусна издржливост, стандардните NILOS-Rings се произведуваат од галванизиран челик.

Достапни се и нерѓосувачки, месинг и други специјализирани прстени.

 NILOS-Rings може да прими низа типови лежишта со еден и дворед, вклучувајќи:

  • Самопорамнети топчести лежишта
  • Топчести лежишта со длабок жлеб
  • Аголни контактни топчести лежишта
  • Контактни топчести лежишта со четири точки
  • Магнето лежишта
  • Цилиндрични валчести лежишта
  • Сферични валчести лежишта
  • Самопорамнети валчести лежишта
  • Конусни валчести лежишта

Постојано достапни

Одговорноста, навременоста и квалитетното завршување на сите барања од клиентите 24/7 СЕ НАШ ЗАШТИТЕН ЗНАК!