ИГЛЕСТИ ЛЕЖИШТА

SKF Иглестите лежишта (лагери) имаат многу низок пресек а релативно многу висок капаитет на носење.

Може да се користат со и без внатрешен прстен

SKF Иглестите лежишта (лагери) без внатрешниот прстен представуваат оптимално решение во случаи кога осовината може да се закали и добро да се обработи со брусење.

SKF Иглестите лежишта ( лагери ) со внатрешен прстен се користат таму каде што не е можно, или каде што не е економично да се кали или бруси осовината.

Тие поднесуваат аксијални поместувања внатре во лежиштето.

Асортиман

Може да се добијат во едноредна и дворедна изведба

Кај дворедните лежишта ( лагери ) на серијата (R)  NA 69 чијшто надворешен дијаметар е 55мм или поголем, двата сета на иглици се водат помеѓу три цврсти рамења на надворешниот прстен.

Изведбата може да биде :

Едната оворена на двете страни, а другата која е наменета за краевите на осовината има една страна затворена.

Затворените лежишта ( лагери ) имаат запивки од синтетичка гума, полети се со маст  на база на литиум.

Може да се користат на погонски температури од -20°C до + 120°С, исто така внатрешните прстени на затворените лежишта се 1 мм пошироки од надворешните прстени и имаат отвор за подмачкување.

ТОЛЕРАНЦИИ

SKF Иглестите лежишта (лагери) се произведуваат стандардно во нормални толеранции кои одговараат на ISO 492: 1994

Внатрешен зазор

SKF Иглестите лежишта (лагери) имаат стандарден нормален радијален зазор како стандард, а граничните вредности на зазорот се спеифицирани со ISO 5373 : 1991

КАФЕЗИ

Зависно од серијата на лежиштата ( лагерите )  како и од големината SKF Иглестите лежишта (лагери) можат да се добијат со :

  • кафез од полиамид 6,6 зајакнат со влакна од стаклена волна
  • пресуван челичен кафез

Лежиштата ( лагери ) со кафез од полимид 6,6 можат номално да се користат на температури до 120°с

Додатни ознаки

RS              =  синтетичка гумена заптивка ( лизгачка заптивка ) на едната страна на лежиштето
2RS           =  заптивки на двете страни на лежиштето
TN             = кафез од полиамид 6.6 зајакнат со влакна од стаклена волна

Каталог Иглести Лежишта

Постојано достапни

Одговорноста, навременоста и квалитетното завршување на сите барања од клиентите 24/7 СЕ НАШ ЗАШТИТЕН ЗНАК!