ENERGY EFFICIENT (E2) BEARINGS

ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ (E2) лежишта

SKF ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ лежишта

 ЗА ЛЕСНИ ДО НОРМАЛНИ оптоварувања и РЕЛАТИВНО ВИСОКИ БРЗИНИ

Лежиштата SKF енергетски ефикасни (E2) припаѓаат на класа на перформанси на лежишта кои се специјално дизајнирани за да го намалат моментот на триење во лежиштето за најмалку 30 % во споредба со стандардните лежишта на SKF

Како лежиштето SKF Explorer, лежиштето SKF Energy Efficient е резултат на преиспитување и редизајнирање на речиси секој аспект од дизајнот на лежиштата.

Новите теории во трибологијата, металургијата, подмачкувањето, запечатувањето и производството беа комбинирани за да се создадат нови геометрии на лежиштата, специјализирани кафези и рафинирани производствени техники.

Значаен напредок со лежиштето SKF E2 е развојот на нови формули за маснотии за подмачкување на лежиштата и продолжување на животниот век на маснотиите или интервалите на подмачкување.

 

SKF E2  е особено прилагоден за електрични мотори,пумпи, менувачи, транспортери, вентилатори и други апликации кои се карактеризираат со лесно до нормално оптоварување и релативно високи брзини.

Резултатите покажаа дека, кога се нанесува на заштитен топчест лежиште со длабоки жлебови, новата маст со ниско триење развиена за лежиштето SKF E2 ќе трае најмалку два пати подолго од конвенционалните маснотии што се користат во слични стандардни лежишта.

Цилиндрични валчести лежишта со средна големина NJ дизајн, кои вообичаено се користат на средните осовини на менувачите, исто така се достапни во класата на перформанси E2.

 

Овие лежишта обично работат под комбинирани оптоварувања, со аксијално оптоварување до 30 % од радијалните оптоварувања.

Тестирани се цилиндрични валчести лежишта со дизајн на NJ во менувачот на турбина на ветер. Загубите на моќност кај енергетски ефикасните цилиндрични валчести лежишта на SKF беа до 80 % помали во споредба со стандардните цилиндрични валчести лежишта на SKF. Извонредното намалување на моментот на триење при комбинирани оптоварувања беше постигнато со оптимизирање на профилот на крајот на лицето на валјакот и површината за контакт на валјак-прирабница.

 

SKF енергетски ефикасните заострените валчести лежишта нудат голем број на предности.

Овие лежишта, како и другите лежишта на SKF E2, се карактеризираат со намалување на загубата на моќност од најмалку 30%.

Овие подобрувања беа постигнати со оптимизирање на бројот на валјаци, замена на челичниот кафез со полимерен кафез со нов дизајн и со оптимизирање на топографијата на валјаците, тркачките патеки и прирабницата.

Резултатот: лежиште со полесна тежина, поладно, што троши помалку лубрикант и помалку енергија.

SKF енергетски ефикасни топчести валчести лежишта, како и сите други лежишта на SKF E2 класата на перформанси, го намалуваат моментот на триење во лежиштето за најмалку 30 %

Развиени за лесно до средно оптоварување, овие лежишта, подмачкани со маст SKF LESA 2, работат поладно од лежиштата на SKF Explorer за да ја намалат потрошувачката на лубрикант-подмачкувач, и да ги продолжат интервалите на повторно подмачкување.

 

Враќање на инвестицијата

Лежишта SKF E2 – Најдобро за вашите мотори, подобро за нашата планета!

  • 30-50% помало триење
  • Помазно движење
  • Помалку генерирање топлина
  • Нов дизајн на кафез
  • Уникатно подмачкуањет со ниско триење
  • Работниот век на лежиштето се удвоил во однос на пресметките на ISO

Наведете го SKF E2 кога ќе го премотате следното премотување на моторот!

Кога избирате лежишта за дизајнерски цели, секогаш проверувајте ја достапноста.

Енергетски ефикасни (E2) лежишта

 

Лежиштето SKF E2 ја докажа својата вредност многукратно во апликациите ширум светот.

Во Групацијата Sangam, текстилна компанија во Индија, SKF E2 топчести лежишта  беа инсталирани во електричен мотор кој напојува текстилна машина.

Моторот работи со 1.470 r/min, работи 22 часа дневно, 363 дена годишно.

Со префрлување на топчестите лежишта со длабок жлеб SKF E2, Sangam Group проценува годишна заштеда на енергија од повеќе од 2.600 kWh по мотор и дополнителни заштеди обезбедени од подолгиот век на траење на лежиштата.

Компанијата пресметала поврат на инвестицијата од само 37 дена.

Како резултат на тоа, Sangam Group инсталираше топчести лежишта SKF E2  во другите мотори и пумпи во фабриката.

 

Во една од фабриките за здравствена заштита на потрошувачите на GlaxoSmithKline, со инсталирање на топчести лежишта SKF E2 со длабоки жлебови во електричните мотори за пумпи, повратот на инвестицијата вклучуваше заштеда на пари, како и придонеси за подобра животна средина.

Фабриката известува за годишна заштеда на енергија по мотор од повеќе од 4.500 kWh годишно, што е еднаква на годишна заштеда од 390 евра.

Остварено е намалување на CO2 за два тона, а компанијата проценува дека за секое инвестирано евро добивала по 20 евра.

 

Одржливост и заштеди

Како заклучок, лежиштата SKF Energy Efficient (E2) имаат потенцијал да дадат значаен придонес за глобалната одржливост.

Всушност, доколку SKF енергетски ефикасни топчести лежишта  се користат на секој индустриски мотор во ЕУ и САД (и под претпоставка за минимум 30 % помал момент триење),потенцијалната заштеда на енергија би била еднаква на 2,46 милијарди kWh/годишно.

И оваа проценка не ги зема предвид милионите мотори и други применливи машини кои се користат на друго место низ светот.

SKF Energy Efficient
deep groove ball
bearings

A new SKF contribution to
electric motor energy efficiency

SKF Energy Efficient deep groove
ball bearings with shields

SKF Energy Efficient deep groove
ball bearings for medium size
electric motors

SKF Energy Efficient deep groove
ball bearings for medium size
electric motors

SKF Energy Efficient
deep groove ball bearings

The SKF 18K concept gear unit:
more power, less energy

SKF Energy Efficient
deep groove ball bearings

Постојано достапни

Одговорноста, навременоста и квалитетното завршување на сите барања од клиентите 24/7 СЕ НАШ ЗАШТИТЕН ЗНАК!