БУРЕСТО ВАЛЧЕСТИ ЛЕЖИШТА – ЛАГЕРИ

SKF Буресто валчестите лежшта ( ЛАГЕРИ ) се самоподесливи па затоа се нечуствелни на аголните поместувања на осовината во однос на куќиштето или на виткањето на осовината.

Капацитетот односно моќта на носењето им е значително поголема, како во смисла на радијалните така и на ксијалните оптоварувања.

SKF Буресто валчестите лежишта ( ЛАГЕРИ ) се МНОГУ-ПОВОЛНИ за примена кај ТЕШКИТЕ ОПТОВАРУВАЊА.

SKF Буресто валчестите лежишта ( лагери ) носат поголем број долги симетрични валци со поголем дијаметар и затоа можат да носат извонредно големи товари.

Нивната внатрешна геометрија е ремек дело на техниката.

  • Работат на ниски теператури
  • Можат да се прилагодат на инзворедно тешки аксијални оптоварувања и
  • да имаат екстремно долг век на траење

АСОРТИМАН

SKF Буресто валчестите лежишта ( ЛАГЕРИ ) се произведуваат со конусен или цилиндричен отвор.

Конусниот отвор е 1:12 освен за широки серии 240 и 241 кај што конусот е 1:30

SKF исто така испорачува соодветни притегачни хилзни ( седла ) за извлекување кои се погодни за лежишта со конусен отвор, а тоа исто така овозможува да лагерите ( лежиштата ) лесно да се вградуваат на гладтки или скалести осовини.

ДИМЕНЗИИ 

Граничните димензии на ( лагерите ) лежитата кои се наведени во таблиците се во согласност со ISO 15 – 1981 препораките.

ТОЛЕРАНЦИИ

SKF Буресто валчестите лежишта ( ЛАГЕРИ ) стандардно се произведуваат во нормален зазор, толеранциите одговараат на  ISO 492 : 1994

 

ВНАТРЕШЕН ЗАЗОР

SKF Буресто валчестите лежишта ( ЛАГЕРИ ) стандардно имаат нормален внатрешен радијален зазор.

Може да се добијат и со помал и поголем зазаор од нормалниот но тоа мора да го ПРОВЕРИТЕ пред да нарачате .

Границите на толеранцијата се дадени во спецификацијата ISO 5753 : 1991

SKF Буресто-валчести лежишта

SKF Explorer spherical roller bearings

Зошто SKF

Од дизајн до линија

Постојано достапни

Одговорноста, навременоста и квалитетното завршување на сите барања од клиентите 24/7 СЕ НАШ ЗАШТИТЕН ЗНАК!