SKF АКСИЈАЛНИ ТОПЧЕСТИ ЛЕЖИШТА ( ЛАГЕРИ )

SKF АКСИЈАЛНИТЕ ТОПЧЕСТИ ЛЕЖИШТА ( ЛАГЕРИ ) се произведуваат како еднострано носечки и како двострано носечки .

Можат да прифатат само аксијални сили, но затоа може да се користат кај релативно големи брзини.

ПРЕДНОСТИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО на SKF АКСИЈАЛНИ ТОПЧЕСТИ ЛЕЖИШТА ( ЛАГЕРИ )

  • нивната точност и прецизност во погонот
  • нивната голема моќ на носење

АСОРТИМАН

SKF АКСИЈАЛНИ ТОПЧЕСТИ ЛЕЖИШТА ( ЛАГЕРИ ) се произведуваат како

  • еднострано носечки лежишта
  • еднострани носечки лежишта со топчест подметнувач за налегање во куќиштето и со подложна плочка
  • двострано носечки лежишта

ТОЛЕРАНЦИИ

SKF АКСИЈАЛНО ТОПЧЕСТИТЕ ЛЕЖИШТА ( ЛАГЕРИ ) се произведуваат стандардно во нормални толеранции, но некои димензии може да се добијат со зголемена точност.

Толеранциите се по ISO  199 – 1979

 

КАФЕЗИ

Зависно од серијата и големината на лежиштата, SKF АКСИЈАЛННИТЕ ТОПЧЕСТИ ЛЕЖИШТА (ЛАГЕРИ) имаат

  • челичен пресуван кафез
  • машински обработен месинган кафез
  • маѓински обработен челичен кафез

Постојано достапни

Одговорноста, навременоста и квалитетното завршување на сите барања од клиентите 24/7 СЕ НАШ ЗАШТИТЕН ЗНАК!