Термографски мерења

Презентација

Термографски мерења

Инфрацрвената термографија е успешен, широко користен, брз и едноставен метод за бесконтактно мерење на температурата и термички приказ на површините на кој било објект. Термографијата користи инфрацрвено скенирање, слично на видео камерите, за да открие промени во температурите на површината на машината и како таква е многу корисен индикатор за механичка состојба, триење итн.

Детали

Термографските контроли вклучуваат:

Испитувањето се врши со помош на специјална камера која детектира топлинско зрачење. Ги проверуваме електричните и хардверските уреди за да утврдиме дали има невообичаено прегревање.

Истражување:

  • лежишта,
  • дефект на огноотпорен материјал,
  • прекинувачи,
  • електрична опрема,
  • итн.

Постојано достапни

Одговорноста, навременоста и квалитетното завршување на сите барања од клиентите 24/7 СЕ НАШ ЗАШТИТЕН ЗНАК!