Модул 2: Подмачкување на валчести лежишта

Презентација

Модул 2: Подмачкување на валчести лежишта

Едукација на учесниците за правилна имплементација на подмачкување, избор на лубриканти и системи за подмачкување.

Целна група:

Персонал за одржување и инженери одговорни за подмачкување на лежиштата, спецификација на лубрикантот и планирање и избор на систем за подмачкување.

Цели на модулот:

По завршувањето на обуката, учесниците ќе можат да го оценат и одберат соодветниот лубрикант за широк спектар на апликации со валчести лежишта.

Опис на модулот:

Модулот за обука вклучува подмачкување на лежиштата во реални услови. 

Учесниците ќе се стекнат со знаења и вештини потребни за избор и употреба, како и процесот за извршување на подмачкување на лежиштата во различни апликации на лежиштата. 

Автентичен пример ќе послужи за да се демонстрира концептот и да се води дискусијата. 

Учесниците ќе се водат низ примери и ќе можат да споредуваат концепти за практични решенија од нивната работна средина.

Лидерство:

Едукативната програма ја води др. Боштјан Ваупотич, сертифициран SKF инспектор за CMP. 

Тој е еден од експертите во мрежата на дистрибутери на SKF во Европа, откако ги завршил сите курсеви на SKF Distributor College. 

Сертифициран е во областа на SKF системи за доверливост за подмачкување на лежиштата, одржување на лежиштата и следење на состојбата на индустриските погони. 

Се занимава со анализа на причините за дефект на лежиштето, мерења на состојбата на лежиштата и запчаниците при работа, мерења и анализа на вибрациите на машината, мерења на абење на лубрикантот, оптимизација на процесите на одржување, дизајн и инсталација на системи за подмачкување…

Сертификат:

На крајот на курсот, учесниците пишуваат тест и добиваат сертификат за успешно завршување на курсот.

Услови:

Учесниците мора да ги знаат основните концепти за безбедност при работа и да поседуваат основни знаења и вештини за користење на основни рачни алатки.

Место на образование:

Теоретските и практичните часови се изведуваат во просториите на компанијата БиБ УНИКООП или во вашите простории или по договор.

Времетраење:

Содржината и времето на модулот може целосно да се прилагодат на вашите барања. 

Целиот модул трае 14 училишни часа – 1,5 ден

Детали

Содржина:

1. Основи на подмачкување:

 • Функции за подмачкување
 • Основни концепти
 • Адитиви за подмачкување и нивните ефекти
 • Избегнувајте површинско оштетување на лежиштата

2. Подмачкување со маснотии:

 • Функции и карактеристики на мастите
 • Избор на тип на маст: Изберете ја соодветната маст за вашата апликација
 • Пресметка на интервал на подмачкување и количина на маснотии за практична примена

3. Подмачкување со масло:

 • Избор на соодветно масло за подмачкување
 • Важноста на чистотата и негативните ефекти од контаминацијата
 • Примена на нова теорија за очекуваниот животен век
 • Ефект на хигроскопноста на маслото
 • Промена на интервалот на подмачкување
 • Концепти на кафез за носење
 • Споредба на методите на подмачкување: статичко, циркулација, магла, мешавина на масло-воздух, подмачкување на место

4. Употреба на лубриканти:

 • Одредување на количината на лубрикант и интервал на подмачкување

5. Најчести грешки и нивна превенција:

 • Прекумерно подмачкување, неовластено подмачкување, мешање на маснотии
 • Корективни дејства

Постојано достапни

Одговорноста, навременоста и квалитетното завршување на сите барања од клиентите 24/7 СЕ НАШ ЗАШТИТЕН ЗНАК!