Модул 1: Одржување на индустриски лежишта

Презентација

Модул 1: Одржување на индустриски лежишта

Учесниците ќе научат како да ги подобрат перформансите на валчестите лежишта.

Ова ќе ја зголеми доверливоста на целата машина.

Целна група:

Службеници, одржувачи, инженерски тимови, менаџери и техничари за индустриски постројки и производство, каде што се врши првото поставување на лежиштата. 

Техничари одговорни за сигурноста и издржливоста на валчестите лежишта. 

Инженери кои работат со ротациона опрема, инженери задолжени за доверливост на постројките, механичари и супервизори за одржување. 

Сите кои се заинтересирани за валчести лежишта и работа на индустриски погони.

Цели на модулот:

Целите на модулот се да се добијат потребните информации за подобрување и продолжување на работниот век на валчестите лежишта, што ја зголемува доверливоста на ротирачките машини.

Опис на модулот:

Образованието користи комбинација од практични, аудио-визуелни и теоретски основи со отворена дискусија.

Лидерство:

Едукативната програма ја води др. Боштјан Ваупотич, сертифициран SKF инспектор за CMP. 

Тој е еден од експертите во мрежата на дистрибутери на SKF во Европа, откако ги завршил сите курсеви на SKF Distributor College. 

Сертифициран е во областа на SKF системи за доверливост за подмачкување на лежиштата, одржување на лежиштата и следење на состојбата на индустриските погони. 

Се занимава со анализа на причините за дефект на лежиштето, мерења на состојбата на лежиштата и запчаниците при работа, мерења и анализа на вибрациите на машината, мерења на абење на лубрикантот, оптимизација на процесите на одржување, дизајн и инсталација на системи за подмачкување…

Сертификат

На крајот на курсот, учесниците пишуваат тест и добиваат сертификат за успешно завршување на курсот.

Минимални барања:

Учесниците мора да ги знаат основните концепти за безбедност при работа и да поседуваат основни знаења и вештини за користење на основни рачни алатки.

Место на образование:

Теоретските и практичните часови се изведуваат во просториите на БиБ УНИКООП или во вашите простории или по договор.

Времетраење:

Содржината и времето на модулот може целосно да се прилагодат на вашите барања. 

Целиот модул трае 14 училишни часа – 1,5 ден

Детали

Содржина:

1. Основи на лежиштата:

 • Основи на технологијата на тркалачки лежишта,
  • складирање,
  • тип,
  • области на работа
  • делови за лежиште,
  • терминологија и
  • товари
 • Фактори кои влијаат на работата на валчестите лежишта
 • Квалитет на лежиштето
 • Работните услови
 • Инсталација
 • Практика за одржување

2. Склопување и расклопување:

 • Проучување на правилната постапка на склопување и расклопување
 • Приказ на резултати од невнимателно и неправилно ракување, лошо одржување и подмачкување
 • Учество на практична демонстрација на употреба на специјални алатки за правилно склопување и расклопување на валчести лежишта
logo-skf-mk

ДОВЕРБА И ВРВЕН КВАЛИТЕТ – СТЕКНАТИ И ДОКАЖАНИ НИЗ 35 ГОДИШНА ТРАДИЦИЈА