TMMA извлекувачи од серијата EasyPull

Механички EasyPull и Хидраулични Извлекувачи

Безбедно и едноставно демонтирање на лежиштето

Опремен со краци со пружина и цврст дизајн, патентиран од SKF

EasyPull е една од најпогодните и најбезбедните алатки на пазарот.

Ергономски дизајнираните краци со пружина му овозможуваат на корисникот да се позиционира

извлекувачот зад компонентата со само едно движење.

Серијата TMMA се состои од 3 извлекувачи (TMMA 60, TMMA 80 и TMMA 120) кои се разликуваат по големина и сила на повлекување

Достапен во три големини со сила на повлекување од 60, 80 или 120 kN (6,7, 9,0 или 13,5 тони САД-Мерки), овозможувајќи лесен избор

Генератори на хидраулична сила достапни како додаток за верзиите 80 и 120 kN

SKF EasyPull TMMA series

SKF TMMA 60

SKF TMMA 80

SKF TMMA 120

SKF TMMA 75H/SET

SKF TMMA 100H/SET