Тешки извлекувачи на вилица со хидраулична помош TMHP 15, TMHP 30 and TMHP 50 

Моќни самоцентрирани хидраулични извлекувачи

Извлекувачите TMHP 15, TMHP 30 и TMHP 50 со хидраулична помош на SKF обезбедуваат нови комбинирани сили на моќност и безбедност на влечечот. Тие се самоцентрични повлекувачи за прилики кога големите сили се неизбежни.

Хидраулично потпомогнати извлекувачи со максимална сила на повлекување од 15, 30 или 50 тони 33 700 до

112 000 lbf)

Пантографски систем за крајно усогласување на силите за повлекување и минимизиран ризик од оштетување на вратилото или лежиштето

Екстремните сили се применуваат лесно (самоцентрирање, рачка за подигнување, завртка за очи итн.)

Може да се набави со или без SKF hydraulic pump TMJL 100

SKF Heavy Duty Jaw Pullers TMMP & TMHP series

Постојано достапни

Одговорноста, навременоста и квалитетното завршување на сите барања од клиентите 24/7 СЕ НАШ ЗАШТИТЕН ЗНАК!