B dhe B UNIKOOP mund  në mënyrë të plotë  profesionale dhe me efikasitet t’i plotësojë të gjitha kërkesat për të gjitha llojet e informacioneve si edhe realizim, furnizim të kushinetave dhe vegla shoqëruese dhe pajisje, inkorporim (montim) (demontim) të të njëjtave, dhe MBËSHTETJE të plotë TEKNIKE për prodhimin Tuaj.

Oferta jonë përfshin kushineta SKF,vula,   koka nyjesh, yndyrëra dhe lubrifikantë, pajisje për montim, instrumente matëse për matje dhe ndjekje, vegla për montim dhe demontim, rripa, zinxhirë, ingranazhi i zinxhirit, friksion, shirita etj.

Në kuadër të politikës së saj punuese B dhe B UNIKOOP është gjithmonë në nivel më të lartë të shërbimeve, për përdoruesit e saj. Në pikëpamje të kualitetit dhe dorëzimit përmbushen plotësisht të gjitha kërkesat e vendosura nga blerësit.

Në pikëpamje të kualitetit të prodhimeve të cilat i dorëzon B dhe B UNIKOOP është kualiteti SKF origjinal, i cili është i përshtatur me standarde më të larta Europiane. Ndërmarrja është e ndarë në departament ekonomik dhe teknik.

Struktura e të punësuarëve dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm në B dhe B UNIKOOP është si në vijim:

BCC

Fakulteti i makinerisë

3 përmbarues

BCC

Fakulteti i ekonomisë

4 përmbarues

CCC

Teknik makinerie

3 përmbarues

CCC

Teknik elektrik

4 përmbarues

BCC

Fukulteti elektro-teknik

4 përmbarues

BCC

Fakulteti teknologjik

1 përmabrues