Триењето и абењето се неизбежен фактор кај секој систем и секоја машина. На нив секоја година се трошат огромни количини природни суровини, а општеството плаќа милијарди долари.
Системите за подмачкување помагаат да се намалат овие губитоци и да се зачува нашата околина и економските ресурси.