СКФ-овиот производен програм на Алати за одржавање содржи алати за монтажа, демонтажа, на лежишта, индуктивни грејачи, инструменти за пратење на работата на машините, средства за подмачкување и опрема за вбризгување на масло.

СКФ-овите производи за одржавање дизајнирани се специјално за работа со лежишта, и направени се со соодветни големини и видови на апликации што овозможуваат правилен избор на алатот во секоја прилика.

За повеќе информации, Ве молиме да го посетите SKF Maintenance Products на сајтот www.skf.com