Само една маста е доволно добра ?

Зошто SKF мастите се инзвонредно посебни ?

SKF, како пионир во проектирање и произведување на лагери има логично и најмногу знаење и искуство во врска со правилно подмачкување на лежишта во сите можни погонски околности.

SKF исто така надобро од сите разбира дека врвниот квалитет на SKF лежиштата познат и признат од целиот свет, мора да биде одржуван и заштитуван од масти со ист врвен квалитет.

Дологогодишните истражувања, испитувања и искуства добиени од пракса се дел од формулата по која се произведуваат SKF мастите.

Тоа е воедно и заклучок дека SKF мастите се она најдоброто што може да се најде низ целиот свет.


Зошто правилниот избор на масти е толку важен ?

Неправилното подмaчкување е причина за 50% од сите дефеци и прерано одкажување кај лежиштата.

SKF MaPro online katalog – SKF МаПро Интернет Каталог
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?contentId=777138&lang=en

Мастите за широката примена не се најчесто прилагодени за специјални потреби во кои лежиштето работи и може поради тоа да предизвика несакани проблеми.
Лежиштата се изложени на сите можни вариации и комбинации на оптеретување, брзина, температура и други влијателни околности, па правилното подмачкување мора во целост да ги задоволи истовремено сите потреби.