СКФ е во состојба да понуди стандарден програм за топчести лежишта, и сетови  према барањата на произведителот и корисникот на машините . индустриски опреми.Широк производен програм СКФ покрива со високо квалитетни производи со поволни цени/перфонманси и на тој начин овозможува покривање на најголем дел од индустриските апликации.

Со цел за намалување на потрошувачката на енергија и средствата за подмачкување, како и редуцирање на негативните влијанија на индустриски машини на животната средина, СКФ разви огромна лепеза во областа на лежиштата и ротационите машини. Во продолжение даден ви е линк кој ве воид на СКФ интерактивниот  инжинерски цаталог, кој има голем број на информации за лежишта, куќишта семеринзи и др..

Широкиот спектар на на СКФ производната програма ги опфаќа следните типови на лежишта: