General manager

Branko Dimeski

+389 70 208-696

e-mail: unikoop@t.mk

info@bbunikoop.com.mk

Technical department, sales and service

Blagojce Dimeski

+389 70 353-619 24/7

e-mail: blagoja.skf@gmail.com

Representative office Skopje

Ivana Nushevski – Head of commerce

+389 75 260 503

e-mail: ivana.skf@gmail.com

HEAD OFFICE::

Lenin No. 98, 7500 Prilep

Tel: +389 48/414-344

Tel: +389 48/413-308

E-mail: unikoop@t.mk

natasa@bbunikoop.com.mk

Dusan Cavleski – Janicijevic

Tel. + 389 48 413 308

Tel.+ 389 48 414 344

Mobile + 389 72 235 786

E-mail: dusan.skf@gmail.com

OFFICE SKOPJE:

Pero Nakov 110A – MZT Zaednicki Raboti, Gazi Baba

Tel: +389 2/3061-200

Tel: +389 70/295-439 24/7

E-mail: natasa@bbunikoop.com.mk