B dhe B UNIKOOP është themeluar në vitin 1988, dhe në fillim ishte paramenduar të punojë si kooperativë universale dhe t’i bashkojë të gjithë zanatçinjët dhe persona të cilët punojnë në mënyrë private (sistemi i kooperativave sllovene).

Por me reformen e vitit 1991 transformohet në ndërmarrje me specialitet të ngushtë për tregëti me kushineta.

B dhe B UNIKOOP është themeluar nga zotëri Branko Dimeski i cili njëkohësisht është edhe drejtor.

Pas disa vitesh punë të suksesshme me SKF ne e përfshijmë asortimanin e plotë të prodhimeve dhe shërbimeve.

Prej vetë themelimit struktura e pronësisë së firmës është pronësi private 100%.

KYÇI PËR SUKSES ËSHTË ASPIRATË E VAZHDUESHME PËR MIRËMBAJTJE TË KUALITETITT Ë LARTË, INVESTIM NË HULUMTIM DHE ZHVILLIM NË TREG NËPËRMJET KOMUNIKIMIT DIREKT ME TË GJITHË BLERËSIT DHE KONSUMATORËT TANË.

Vezhgimi ne kontinuitet të nevojave dhe kërkesave te klientëve dhe tregut në pergjithësi janë në qendër të çdo aktiviteti tanë. Pergjegjësia, saktësia dhe permbarimi i punëve me kualitet sipas të gjitha kërkesave nga klientët 24/7 është trendmarku ynë.

Kredibiliteti ynë, integriteti me çasje maksimale dhe profesionale ndaj klientëve dhe partnerëve është çasje kryesore nfaj ngritjes tanë dhe zhvillimit të kompanisë.