1 SKF Kushineta të rreme 2 SKF falso
3 SKF Shkatërrimi i kushinetave të falsifikuara 4 SKF Shkatërrimi i kushinetave të falsifikuara 2
5 SKF Rripin e suksesshëm të grumbullimit 6 SKF Krahët me fokus laser
7 SKF Tensioni i rripit me laser 8 SKF Duke punuar në një makinë plotësisht të përqendruar
9 SKF Kushineta të rreme 10 SKF Kushineta të rreme 2
11 SKF Kushineta të rreme 3